DRESS GREEN

DRIVE GREEN


Från vänster: Arne Johansson (Vasakronan), Kerstin Mühlow (Mühlow), Tibor Volt (Tesla)

Triangelns hållbarhetscenter i Malmö.

En modern hållbar livsstil

Mühlow är ett modernt klädföretag som arbetar för ett hållbart mode och skapar kläder av exklusiva miljö-innovativa material.

I samarbete med Mühlow, har fastighetsbolaget Vasakronan beslutat sig för att skapa ett unikt hållbarhetscenter på köpcentret Triangeln i Malmö. 

I samband med hållbarhetscentrats skapande, har Tesla Motors anslutit sig till visionen om att klä sig hållbart. Tesla är ett branschledande innovativt företag med fokus på grön teknologi och hållbarhet. Som producent av världens mest omtalade och beundrade el-bilar, var det en självklarhet för Tesla att välja Mühlows ekologiska kläder.

Av denna anledning gör Mühlow och Tesla gemensam sak i en kampanj, "Dress and Drive Green - A Sustainable Lifestyle", som ämnar till att inspirera till en medveten modern livsstil.

Få saker görs så mycket i dagens samhälle som att bära kläder och köra bil; om dessa aktiviteter kan göras eko-vänligare, är väldigt mycket vunnet.

Det är Mühlows, Vasakronans och Teslas övertygelse att allt fler kommer att ansluta sig till en modern hållbar livsstil.